top of page
KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Komfort-Trans Tomasz Ocipiński ul. Górna 25, 47-330  Zdzieszowice

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach podjęcia współpracy z Firmą Komfort-trans oraz wykonywania innych niezbędnych czynności wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów;

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Firma Komfort-trans Tomasz Ocipiński ul. Górna 25, 47-330  Zdzieszowice

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłużej niż 10 lat

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:     

  •  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

  •  sprostowania danych osobowych

  •  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  •  przenoszenia danych

  •  cofnięcia zgody.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez  administratora będzie skutkować brakiem możliwości obsługi przez Firmę Komfort-trans Tomasz Ocipiński.

bottom of page